Kryteria takie jak zakres temperatur roboczych czy długość oraz średnica węża wentylacyjnego są oczywiste i zasadniczo wybór produktu pod tym kątem nie przedstawia większej trudności. Jednak warto pamiętać, że są też kryteria, które się czasem pomija, a których zastosowanie może wpłynąć na to, jak skuteczne będą węże w różnych sytuacjach.

Odporność na promieniowanie UV

Co do zasady kryterium to pomija się w przypadku węży układanych wewnątrz budynków, przyjmując, że źródłem UV jest światło słoneczne. To w dużej mierze poprawne przybliżenie, natomiast należy zauważyć, że niektóre instalacje wentylacji i odpylania są prowadzone częściowo poza budynkami. To istotne, ponieważ rury do wentylacji nawet na krótkim odcinku narażone na promieniowanie UV mogą dość szybko kruszeć, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.

Odporność na wysoką temperaturę

O ile podstawowy zakres temperatur roboczych jest w przypadku węży i rur do wentylacji parametrem traktowanym równie poważnie co długość lub średnica, o tyle zwykle zapomina się o odporności chwilowej. Nie jest niczym niezwykłym, że rury do wentylacji, których górna granica odporności temperaturowej wynosi 90˚C, mogą wytrzymać krótkotrwały przepływ cieplejszego powietrza, natomiast w przypadku wybranych modeli jest to parametr zmierzony.

Zaleca się, aby w miejscach, w których istnieje realne ryzyko chwilowego zwiększenia przepływu cieplejszej masy powietrza zastosować rury do wentylacji o zwiększonej odporności chwilowej. W przypadku węży odciągowych o tolerancji do 90˚C będzie to zwykle poziom 125˚C. Po każdym takim incydencie trzeba będzie upewnić się, że wąż zachował integralność, ale przynajmniej instalacja nie zostanie zniszczona.

Sztywność i odporność na podciśnienie

W niektórych instalacjach odciągowych może pojawić się podciśnienie, które spowoduje, że elastyczne węże zmniejszą swoją średnicę. Jest to zjawisko normalne i zwykle jego wystąpienie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji, ale należy pamiętać, że nie wszystkie rury do wentylacji i węże odciągowe mają taką samą charakterystykę. Niektóre mogą znacząco zmniejszyć przepływ w takiej sytuacji, a jeśli taki stan się utrzyma, może dojść do uszkodzenia innych elementów instalacji wentylacyjnej.

Obciążenie środowiska

Ten parametr jest zawsze mniej ważny od parametrów technicznych, natomiast już dziś niektórzy producenci wybrane węże i rury ze swoich ofert reklamują, przedstawiając jako atut to, że do produkcji węża potrzeba było mniej surowca albo że zarówno materiał, jak i proces produkcyjny są mniej obciążające dla środowiska. Mogąc wybrać takie rozwiązania, zawsze warto to rozważyć, choć oczywiście nie za cenę bezpieczeństwa czy trwałości.