W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładziemy na edukację naszego społeczeństwa odnośnie odnawialnych źródeł energii. Z czego to wynika, że nawet dzieci w przedszkolu zdobywają o niej pierwsze wiadomości? Przede wszystkim należy dostrzec możliwości takich źródeł.

Korzystanie z nich to szereg zalet, których wiele osób jeszcze nie dostrzega. Warto jednak zauważyć, że środowisko, w którym żyjemy jest coraz bardziej zanieczyszczone. W okresie zimowym smog tak atakuje nasze organizmy, że są dni, kiedy nie ma możliwości bezpiecznego opuszczenia domu. Każdy z nas, w większym lub mniejszym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska, a tylko niewielki procent ludności, dostrzega potencjał środowiska, które nas otacza. Skupmy się jednak na zaletach korzystania z odnawialnych źródeł energii. Przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Jest to bardzo istotne dla nas samych.

Ponadto takie źródła dają nam pewną niezależność. Tutaj nie ma obaw, że watr przestanie wiać, że słońce przestanie świecić. Mamy swoją energię i stajemy się niezależni. Kolejną zaletą jaka się tutaj nasuwa to możliwość korzystania energii w miejscach, gdzie jest to albo niemożliwe albo znacznie utrudnione. Owszem, tych miejsc jest już mniej, ale zdarzają się one nadal. Można z nich również korzystać na czas budowy własnego domu, kiedy jeszcze nie korzystamy z prądu ani budowlanego ani też stałego. Energia pozyskiwana w ten sposób nie ingeruje tak bardzo w środowisko.

Nie ma tutaj konieczności budowania kolejnych kopalń, a wręcz przeciwnie, może się okazać, że za kilka lat takie źródło jak węgiel jest nam zbędne. Jak zatem widzimy zalet jest bardzo wiele, należy tylko je dostrzec i umiejętnie wykorzystać w życiu codziennym.