Działanie pompy hydraulicznej opiera się na zamianie energii mechanicznej na energię hydrauliczną poprzez zasysanie i tłoczenie i często zdarza się, że podczas pracy, czasami nie do końca prawidłowej, pompa hydrauliczna ulega awarii. Są awarie, z którymi można sobie poradzić samodzielnie, ale są też takie defekty, które wymagają interwencji doświadczonego specjalisty, a czasem w ogóle wymiany urządzenia.

Pompy hydrauliczne różnią się od siebie w zależności od typu, ale bez względu na to, czy jest to pompa tłoczkowa, czy łopatkowa, wszystkie mogą ulec awarii.

Najczęściej pompy hydrauliczne ulegają awarii z powodów takich, jak

  • nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących obsługi sprzętu,
  • niewłaściwa obsługa techniczna,
  • sprzęt może nie być w pełni poprawnie skonfigurowany,
  • praca pompy hydraulicznej powyżej dopuszczalnych obciążeń,
  • nieprawidłowo dobrany olej lub płyn hydrauliczny,
  • nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących czasu wymiany filtra i oleju,
  • eksploatacja pompy hydraulicznej z akcesoriami, które nie odpowiadają zalecanemu trybowi pracy pompy.

Wszystkie powyższe nieprawidłowe działania podejmowane przez obsługujących układ hydrauliczny, w którym zamontowane jest urządzenie, znacznie skracają żywotność pompy hydraulicznej, a w efekcie mogą prowadzić do awarii układu jako całości.

Usterki pomp hydraulicznych i sposoby ich rozwiązania

Jedną z przyczyn awarii pomp hydraulicznych może być silny spadek poziomów ciśnienia.
Uzasadnieniem tej usterki może być wadliwie zainstalowany kompensator hydrauliczny, ponieważ został zamontowany powyżej wymaganego poziomu lub minimalna robocza objętość ciśnienia ustawiona powyżej dopuszczalnego poziomu, jak również zużycie elementów urządzenia lub zanieczyszczenie kanałów. Istnieje tez prawdopodobieństwo przedostania się powietrza do układu hydraulicznego.

Dobrym rozwiązaniem może się okazać zidentyfikowanie i wyeliminowanie miejsca zerwania szczelności układu i wymiana węży i uszczelek. Należy też sprawdzić poziom płynu roboczego w zbiorniku oraz obecność zanieczyszczeń w pompie hydraulicznej, a następnie wyczyść i przepłukać urządzenie. W ostateczności trzeba wymienić zużyte elementy.

Natomiast w sytuacji, gdy pompa hydrauliczna nie działa stabilnie przyczyną usterki mogą być otarcia na powierzchni tłoka, które utrudniają płynną pracę elementu lub zanieczyszczenia w kanale między tłokiem a szpulą hydrauliczną. Dodatkowo trzeba się liczyć z obecnością luzu w urządzeniu sterującym i wykrywającym obciążenie, zużyciem lub uszkodzeniem sworznia gniazda łożyska lub samego gniazda i pojawieniem się niskiego ciśnienia w urządzeniu.

W takim przypadku naprawa pompy hydraulicznej polega na sprawdzeniu działania przewodów hydraulicznych, naprawie i wymianie zużytych elementów, a także na wyregulowaniu ciśnienia sterującego.
Gdy podczas pracy pompa hydrauliczna nagrzewa się, a przy dużych obciążeniach urządzenie ma tendencję do zatrzymywania, należy zwrócić uwagę na poziom cieczy w zbiorniku, możliwość wycieku płynu podczas pracy przy wysokim ciśnieniu z powodu nieprawidłowego działania zaworu bezpieczeństwa. Może też wystąpić brak prawidłowości działania wymiennika ciepła. Rozwiązanie polega na sprawdzeniu poziomu płynu roboczego w zbiorniku i przepłukaniu wymiennika ciepła lub wymiany uszkodzonego zaworu.

Pompa hydrauliczna może również powodować zwiększone wibracje przy niskim ciśnieniu, a ich powodem może być nieprawidłowo ustawiona maksymalna dopuszczalna objętość pompy lub uszkodzenia oraz pęknięcia sprężyn cylindra i suwaka sterującego, jak również pojawienie się zadrapań na szpuli lub jej pęknięcie.
W momencie gdy pompa wydaje nadmierny i nietypowy dźwięk oznacza to, że urządzenie wału wejściowego może obracać się w niewłaściwym kierunku, jest zwiększona lepkość płynu roboczego lub pojawiło się powietrze w trybie zasysania. Możliwe jest tez zużycie grupy wirników. Naprawiając w tym przypadku pompę, należy wyeliminować problemy ze szczelnością urządzenia i wymienić uszkodzone części (łożyska, tłoki, itp.).

Czynnikiem sprawczym nieprawidłowego działania pompy hydraulicznej może być również niski poziom przepływu, gdzie występuje prawdopodobieństwo nadmiernego zużycia łożysk i otworu tłoka. Nieprawidłowość ta wynika przypuszczalnie z nadmiernego zużycia lub uszkodzenia tłoków urządzenia lub defektu i wyeksploatowania wypustów wału napędowego. Wtedy naprawa pompy hydraulicznej polega na zdemontowaniu i sprawdzeniu, czy nie ma uszkodzeń i zużytych elementów i ich wymianie.

Naprawa pomp hydraulicznych – podsumowanie

Wszystkie powyższe metody związane z naprawą pompy hydraulicznej można wdrożyć, jeśli posiadamy przynajmniej podstawową wiedzę na temat jej konstrukcji i działania układu hydraulicznego. Jeśli nie ma takiej wiedzy, eksperci zalecają skontaktowanie się ze specjalistyczną obsługą w celu uzyskania pomocy specjalisty.